THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

30/03/2018
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất
6.707.000 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
42.400 đồng/cổ phần
11 NĐT
NĐT
10 NĐT
8.133.000 cổ phần
11 phiếu
8.133.000 cổ phần
1.420.000 cổ phần
500 cổ phần
50.500 đồng/cổ phần
42.400 đồng/cổ phần
50.500 đồng/cổ phần
42.500 đồng/cổ phần
42.514 đồng/cổ phần
10 NĐT
NĐT
10 NĐT
6.707.000 cổ phần
cổ phần
285.140.450.000 đồng

Từ ngày 31/03/2018 đến 16h ngày 09/04/2018

Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018

Nguồn: http://vinawind.com.vn/Chi-tiet-tin/Tin-tuc-su-kien/12541/thong-bao-ket-qua-dau-gia-ban-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-dien-co-thong-nhat-do-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ha-noi-so-huu
Tin liên quan
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 453
Tháng 02 : 7.807
Quý 1 : 16.763
Năm 2020 : 16.763
Hệ thống cửa hàng Vinawind
Vinawind Nguyễn Đức Cảnh: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội